Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor kancelář hejtmana

12. benefiční ples hejtmana 2017

Ples 2017 banner

V pátek 3. března se v Clarion Grandhotelu Zlatý Lev Liberec uskuteční 12. benefiční ples hejtmana. Celým slavnostním večerem bude slovem provázet Alexander Hemala, k tanci a poslechu zahraje Big‘O‘Band Marka Ottla. Na pódiu se vystřídá Dasha a herci Divadla Kalich s výběrem písní Elvise Presleyho. Těšit se můžete na bohatý raut, molekulární mixologii, módní přehlídku i další překvapení. Chybět samozřejmě nebude ani slosování vstupenek o zajímavé ceny.

I v letošním roce zachovává hejtmanský ples svoji benefiční povahu. Významná část finančních prostředků z prodeje vstupenek i případné finanční dary budou opět věnovány tam, kde je jich nejvíce třeba. 

Cena vstupenky: 1 000 Kč. Z ceny vstupenky jde 500 Kč neziskové organizaci Centrum LIRA a 500 Kč na program plesu a raut.

Rezervace vstupenek a jejich nákup je od 18. 1. 2017 možný v Městském informačním centru Liberec a na:

Krajském úřadu Libereckého kraje
U Jezu 642/2a, Liberec 1
Tel. +420 485 226 383
pí Irena Dočekalová, e-mail: irena.docekalova@kraj-lbc.cz

3. patro, kancelář 336. Pondělí a středa od 8 do 17 hodin, úterý, čtvrtek, pátek od 8 do 14 hodin.

Podpořená organizace:

Centrum LIRA,  z. ú. (dříve Středisko pro ranou péči Liberec, o.p.s.)
Poskytuje pomoc rodinám s postiženými dětmi. Provozují jak terénní služby, tak ambulantní služby zpravidla v Centru nebo jiných pronajatých prostorách (vstupní jednání s rodinou s dítětem s postižením, diagnostika dosaženého stupně psychomotorického vývoje dítěte, posouzení úrovně zrakových funkcí dítěte, screening poruch autistického spektra, konzultace k podpoře pohybového vývoje dítěte ad.).

Sponzoři plesu:

LIF TRADE 2, a.s.

KASRO spol. s r.o.

Nadace PRECIOSA

Severočeská vodárenská společnost

Valbek

Česká spořitelna

FCC Liberec, s.r.o.

Gordic

KNL - Catering s. r. o.

Nadace SYNER

Teplárna Liberec, a.s.

Die Länderbahn Trilex

SaM silnice a mosty, a.s.

Alpine Bau CZ a.s.

MZ Liberec

STRABAG a.s.

​UNIGEO, a.s.

Mediálními partnery jsou:

VLTAVA LABE MEDIA a.s.

Rádio Contact Liberec spol. s.r.o.

Slosování o ceny podpořili:

CERBEROS s.r.o.

Divadlo F. X. Šaldy v Liberci

Ještěd s.r.o.

Oblastní galerie Liberec

ZOO Liberec