Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor kancelář hejtmana

Liberec - 29. května 2013

Termín: 29. května 2013

Program:

8:00 – 15:00 Den Otevřených dveří Krajského úřadu Libereckého kraje
15:00 – 16:30 Setkání s občany v sídle Libereckého kraje

 

Stovky obyvatel kraje dnes využili možnost prohlédnout si sídlo Libereckého kraje, U Jezu, v Liberci a seznámit se s prací hejtmana, členů Rady LK a vedení krajského úřadu.

Již 10. ročník Dne otevřených dveří opět kraj připravil s doprovodným programem zaměřeným zejména na děti. Byl to den plný zábavy, atrakcí a soutěží. Odměnou malým soutěžícím byly drobné sladkosti či drobné propagační předměty Libereckého kraje. Na parkovišti krajského úřadu byly k vidění služební vozidla Integrovaného záchranného systému či Celní správy ČR. Pozvání přijal také Dům dětí a mládeže Větrník Liberec, který si pro děti připravil bohatý program, např. vystoupení mažoretek. Ke zpestření náplně dne přispěl také Český červený kříž, Coopera v podání členů Vem Camará Capoeira a taneční skupina A-Styl Liberec nebo stánek BESIP LK. Mezi atrakcemi v přilehlém parku nechyběl skákací nafukovací hrad, atrakce shoď ho a moucha. Aplaus sklidilo vystoupení psovodů z Celní správy z Heřmanic, kteří předvedli výcvik služebních psů, vyhledávání drog, zbraní a pašovaných zvířat.

Již při vstupu návštěvníci ocenili vystoupení sportovního družstva Sport Aerobic Liberec. Novinkou byl letos skautská hra, která formou stanovišť se zábavnými úkoly v každém patře budovy prováděla návštěvníky činností krajského úřadu.

V multimediálním sále probíhaly módní přehlídky Střední průmyslové školy textilní Liberec včetně celodenního workshopu, kde si mohly děti samy vyrobit drobný upomínkový předmět, dále prezentace měřícího systému PASCO společně s interaktivními tabulemi a sérií fyzikálních pokusů od společnosti ART Vision spol. s r.o..

Skvělé byly koncerty tří orchestrů ZUŠ Liberec, které zahrály jak melodie z oblíbených filmů, tak známá díla klasiků.

Návštěvníci se kromě prohlídky sídla Libereckého kraje seznámili i s prací hejtmana, kde ho navštívili i žáci ZŠ z Donína, ZŠ 28. října z Turnova a mnoho dalších.

Zpřístupněna byla také vyhlídka ze 17. patra budovy, která skýtá nádherný pohled na široké okolí.

Na závěr pak hejtman besedoval s občany o nejdůležitějších úkolech kraje v tomto volebním období.

„Lidí přišlo víc, než jsem čekal. Náš páternoster se v průběhu dne několikrát zastavil,“  hodnotil  svůj první Den otevřených dveří  s úsměvem Martin Půta s tím, že největší radost mu  udělala návštěva třídní učitelky z páté třídy.