Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor kancelář hejtmana

Pocty hejtmana

Vážení občané Libereckého kraje,

je ve vašem okolí někdo, kdo si, podle vašeho názoru, zaslouží být oceněn za celoživotní dílo nebo významný čin? Nominujte ho na Poctu hejtmana Libereckého kraje. Podat nominaci pro rok 2023 bude možné od 16. ledna 2023 do 30. června 2023.

Ocenění Poctou hejtmana Libereckého kraje pro rok 2022 obdrželi:

PaedDr. Jan LUŠTINEC za celoživotní přínos v oblasti historie a muzejnictví 
prof. Ing. Petr MOOS, CSc., dr. h. c. za celoživotní přínos v oblasti dopravního inženýrství a vysokoškolského vzdělávání v oboru dopravy
Mgr. Zdeněk POKORNÝ za celoživotní přínos v oblasti osvěty, vzdělávání a rozvoje regionu
prof.  doc. Mgr.  Jan SCHMID za celoživotní přínos v oblasti divadelního umění 
plk. Miloslav ŠTĚPÁNEK (in memoriam) za celoživotní přínos v oblasti letecké meteorologie 
manželé Mgr. Marie a Mgr. Petr TRUNCOVI za celoživotní přínos v oblasti pedagogické činnosti a hudby 
MUDr. Vladimír VALENTA, Ph.D. za mimořádný přínos v oblasti veřejného zdraví a zdravotní politiky