Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor kancelář hejtmana

Pocty hejtmana

Vážení občané Libereckého kraje,

je ve vašem okolí někdo, kdo si, podle vašeho názoru, zaslouží být oceněn za celoživotní dílo nebo významný čin? Nominujte ho na Poctu hejtmana Libereckého kraje. Podat nominaci pro rok 2022 bude možné od poloviny ledna 2022.

Pocty hejtmana LK 2021

Ocenění Poctou hejtmana Libereckého kraje pro rok 2021. Zleva: Jan NOUZA, Věra a Jiří HUDEČKOVI, Jiřina PERMANOVÁ, František HORÁK, hejtman LK Martin Půta, Zuzana Rozsypalová – dcera oceněného in memoriam Ivo ROZSYPALA, Veronika Korytářová – herečka Divadla F. X. Šaldy a představitelka Vlasty Buriana v divadelní hře BURIAN – převzala ocenění in memoriam za Vlastu Buriana, Stanislav TALLER.