Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor kancelář hejtmana

Jak nominovat osobnost na Poctu Libereckého kraje 2023

NOMINACE OSOBNOSTÍ NA POCTU HEJTMANA LIBERECKÉHO KRAJE

Vážení občané Libereckého kraje,

Pocta hejtmana Libereckého kraje je již tradičním oceněním, které hejtman LK uděluje vybraným osobnostem činností, zásluhami či životem významně spjatým s Libereckým krajem. Již tradičně máte jedinečnou možnost zasáhnout do nominace i Vy! Pokud je ve vašem okolí někdo, kdo si podle Vašeho názoru zaslouží být oceněn, zašlete nám svůj návrh.

Níže naleznete:
1) Formulář, který je k nominaci nutné vyplnit
2) Pravidla nominace
3) Informace o procesu výběru oceněných osobností
4) Seznam osobností, které byly v dřívějších letech oceněny - prosíme o přečtení seznamu, zda již osobnost nebyla oceněna!

 

Důležité informace k nominacím:

1) FORMULÁŘ

Formulář je k nominaci nutné vyplnit, podepsat a odevzdat.

Odevzdat formulář lze trojím způsobem:

a) zaslat poštou na adresu Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kancelář hejtmana, Andrea Fulková, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

b) osobně doručit formulář na tutéž adresu a odevzdat ho na podatelně Krajského úřadu LK v přízemí budovy

c) zaslat podepsaný scan nominačního formuláře na adresu podatelna@kraj-lbc.cz, popř. datovou schránkou - č. datové schránky: c5kbvkw

Nominace lze zasílat do 30. června 2023.

Formulář je ke stažení ZDE: nominační formulář Pocty hejtmana 2023

Poznámka: Nejasně vyplněné formuláře a formuláře bez údajů (informace o osobnosti) a podpisu navrhovatele budou vyřazeny z výběru!

 

2) PRAVIDLA NOMINACE

- Návrhy na udělení Pocty hejtmana Libereckého kraje mohou podávat občané, právnické osoby se sídlem na území Libereckého kraje.

- Oceněné osoby musí být některým z níže uvedených způsobů spjaty s Libereckým krajem: na území kraje se narodily, žijí, s Libereckým krajem je spjato jejich působení, jejich život, dílo, činnost, nebo jejich jednání reprezentuje v určité oblasti Liberecký kraj a k jeho věhlasu a dobrému jménu.

- Poctu hejtmana lze udělit pouze fyzické osobě.

- Poctu hejtmana lze udělit za života i in memoriam.

- Nominace lze zasílat do 30. června 2023.

- Kontaktní osoba: Mgr. Andrea Fulková, oddělení tiskové a vnějších vztahů, odbor kancelář hejtmana, e-mail: andrea.fulkova@kraj-lbc.cz

 

3) PROCES VÝBĚRU OCENĚNÝCH OSOBNOSTÍ

Všechny správně podané nominace budou předloženy pracovní skupině složené ze zástupců zastupitelských klubů, tak ze zástupců organizací spjatých s Libereckým krajem. Pracovní skupina sestaví finální seznam osobností. Vybraným osobnostem bude předáno ocenění ve formě dekretu Pocta hejtmana a mince Hejtmanský dukát během slavnostního večera u příležitosti oslav státního svátku Den vzniku samostatného československého státu v Oblastní galerii Lázně v Liberci.

 

4) SEZNAM DOPOSUD OCENĚNÝCH OSOBNOSTÍ

Rok 2022

 • PaedDr. Jan LUŠTINEC za celoživotní přínos v oblasti historie a muzejnictví
 • prof. Ing. Petr MOOS, CSc., dr. h. c. za celoživotní přínos v oblasti dopravního inženýrství a vysokoškolského vzdělávání v oboru dopravy
 • Mgr. Zdeněk POKORNÝ za celoživotní přínos v oblasti osvěty, vzdělávání a rozvoje regionu
 • prof.  doc. Mgr.  Jan SCHMID za celoživotní přínos v oblasti divadelního umění 
 • plk. Miloslav ŠTĚPÁNEK (in memoriam) za celoživotní přínos v oblasti letecké meteorologie 
 • manželé Mgr. Marie a Mgr. Petr TRUNCOVI za celoživotní přínos v oblasti pedagogické činnosti a hudby 
 • MUDr. Vladimír VALENTA, Ph.D. za mimořádný přínos v oblasti veřejného zdraví a zdravotní politiky 

Rok 2021

 • Vlasta Burian  (in memoriam)  za celoživotní přínos v oblasti divadla a filmu
 • František Horák za celoživotní přínos ve vývoji, obnově a záchraně regionálního pivovarnictví
 • Manželé Věra a Jiří Hudečkovi za celoživotní přínos v oblasti skautingu a práce s mládeží
 • prof.  Ing.  Jan Nouza, CSc. za celoživotní přínos v oblasti vývoje komunikačních technologií)
 • Jiřina Permanová za celoživotní přínos v oblasti hudby
 • akad. mal. Ivo Rozsypal (in memoriam) za celoživotní přínos v oblasti sklářství a výtvarnictví
 • MUDr. Stanislav Taller za celoživotní přínos v oblasti medicíny – chirurgie

Rok 2020

 • prof. Dr. Dr.h.c. mult. Roland Zdeněk Bulirsch - za celoživotní přínos v oblasti matematických věd
 • ak. soch. Jiří Dostál - za celoživotní přínos v oblasti výtvarnictví
 • Svatava Hejralová - za celoživotní přínos v oblasti divadelního umění
 • prof. Ing. Luboš Hes, DrSc., Dr.h.c. - za celoživotní přínos v oblasti textilního výzkumu
 • P. ThLic. Stanislav Přibyl, Th.D. - za dlouhodobou práci v propojování církve a veřejnosti
 • František Truhlář (in memoriam) za mimořádný přínos při leteckých bojích 2. světové války
 • Walter Wiener - za celoživotní a mimořádný přínos v oblasti ornitologie a standardizace chovu okrasného ptactva

Rok 2019

 • ak. soch. Jaroslava Brychtová - za celoživotní přínos v oboru sklářství a výtvarnictví
 • Josef Haisler - za celoživotní přínos v boji za svobodu
 • Jaroslav Hlubůček - za celoživotní přínos v oboru sklářství a bižuterie
 • Markéta Pechová, DiS. - za mimořádný sportovní výkon
 • Mgr. Jaroslav Rudiš - za ojedinělý přínos v oblasti literatury
 • MgA. Graziano Sanvito - za celoživotní přínos v oblasti hudby
 • prof. Ing. arch. akad. arch. Jiří Suchomel - za celoživotní přínos v oboru architektury
 • Ing. Michal Beneš (in memoriam) za mimořádný přístup k záchraně lidských životů

Rok 2018

 • Karl Kostka (in memoriam) za celoživotní přínos v oblasti politiky a hospodářství 
 • Mgr. Alena Brádlová - za celoživotní přínos v oblasti hudby a výchovy mládeže
 • Mgr. Roman Karpaš - za celoživotní přínos v oblasti knižní tvorby a výtvarného umění
 • prof. RNDr. David Lukáš CSc. - za celoživotní přínos v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu
 • Marcela Machotková - za celoživotní přínos v oblasti divadla a operního zpěvu
 • Ladislav Smejkal - za celoživotní přínos v oblasti historie a regionálních dějin
 • Václav Toužimský - za celoživotní přínos v oblasti fotografické tvorby
 • Ing. Ludvík Šablatura - za celoživotní přínos v oblasti tělovýchovy a sportu

Rok 2017

 • Ladislav Bareš (in memoriam) za celoživotní přínos v oblasti hudby
 • prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs - za celoživotní přínos v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání
 • JUDr. František Novosad - za celoživotní přínos v oblasti zachování tradičního řemesla v regionu
 •  Vlastimil Pospíchal - za celoživotní přínos v oblasti sklářství
 • Sergej Solovjev - za celoživotní přínos v oblasti boje za svobodu
 • Ervín Šolc - za celoživotní přínos v oblasti česko-německé spolupráce
 • MUDr. Vladimír Zikmund, CSc. - za celoživotní přínos v oblasti vědy, výzkumu a lékařství

Rok 2016

 • prof. RNDr. František Fediuk, CSc. - za přínos v oblasti geologie
 • Ing. Taťána Janoušková - za přínos v oblasti paliativní péče
 • Marta Kottová - za přínos v oblasti osvětové činnosti o holocaustu
 • Ing. Miroslav Kučera - za přínos v oblasti filantropie
 • MUDr. Blanka Šinkorová - za přínos v oblasti lékařství
 • Miloš Zapletal - za přínos v oblasti práce s mládeží

Rok 2015

 • prof. Dr. Hans Hiller - za celoživotní přínos v oblasti rozvoje mezinárodních vztahů
 • doc. ak. mal. Eva Kubínová - za celoživotní přínos v oblasti kultury
 • Mgr. Marie Matušková - za celoživotní přínos v oblasti rozvoje obce a regionu
 • akad. soch. René Roubíček- za celoživotní přínos v oblasti kultury
 • RNDr. Tomáš Řídkošil - in memoriam - za celoživotní přínos v oblasti historie a rozvoje regionu
 • Jaroslava Žitná - za celoživotní přínos v oblasti rozvoje sportu a práce s mládeží

Rok 2014

 • Jaroslav Bejvl - za celoživotní přínos v oblasti sklářství a medailérství
 • Martin Chaloupka - za celoživotní přínos v oblasti zachování lidových tradic v regionu
 • Vlasta Landová - za celoživotní přínos v oblasti rozvoje sportu a práce s mládeží
 • MUDr. Richard Lukáš Ph.D. - za významný přínos v oblasti medicíny
 • Otfried Preussler  - in memoriam - za celoživotní přínos v oblasti literatury a kultury
 • Vladimír Svoboda - za celoživotní přínos v oblasti rozvoje obce a regionu

Rok 2013

 • Ing. Dalibor Dědek - za významný přínos v oblasti průmyslu a podpory veřejných projektů
 • MUDr. Aleš Fürst - in memoriam - za celoživotní přínos v oblasti medicíny
 • Aleš Jaluška - za celoživotní přínos v oblasti charitativní činnosti, pomoci znevýhodněným a handicapovaným
 • prof. Ing. Zdeněk Kovář, CSc. - za celoživotní přínos v oblasti vysokého školství
 • PhDr. František Vydra - za celoživotní přínos v oblasti kulturního dědictví
 • Siegfried Weiss - za celoživotní přínos v popularizaci přírodních krás Libereckého kraje

 Rok 2012

 • kpt. Michal Košč – in memoriam - za hrdinské činy a chrabrost ve službách 1. československého armádního sboru
 • Ing. Luboš Novák, CSc. - za významný přínos v oblasti vědy a výzkumu
 • Ing. Vladimír Páral - za celoživotní přínos v oblasti literatury
 • prof. Dr. Jan Patočka DrSc., dr. h. c. - in memoriam - za celoživotní přínos v oblasti filosofie a lidských práv
 • RNDr. Ivan Šolc, CSc. - za celoživotní přínos v oblasti fyziky, matematiky a astronomie
 • Bohumil Žloutek - za celoživotní přínos v oblasti kulturního dědictví

Rok 2011

 • MUDr. Václav Cihlář - za celoživotní přínos v oblasti zdravotnictví
 • Miloslav Dvorský - za celoživotní přínos v oboru tradičního řemesla a práce s mládeží
 • Václav Helšus - za významný přínos v oblasti herectví
 • Vladimír Komárek - in memoriam - za významný přínos v oblasti výtvarného umění
 • RNDr. Miloslav Nevrlý - za celoživotní přínos v oblasti přírodních věd - zoologii
 • PhDr. Jan Šolc - za významný přínos v oblasti filosofie a vzdělávání

Rok 2010

 •  doc. PhDr. Ing. Miloš Raban, ThD. - za přispění k rozšíření duchovní vzdělanosti
 •  Luděk Vele - za významný přínos v oblasti vážné hudby
 •  PhDr. Tomáš Edel - in memoriam - za významný přínos v oblasti historie
 •  Ing. arch. Svatopluk Technik – in memoriam - za celoživotní přínos v oblasti architektury
 •  plk. PhDr. Otto Janoušek – za celoživotní přínos v oblasti armádního sportu
 •  Mgr. Věra Vohlídalová - za celoživotní přínos v oblasti knihovnictví
 •  plk. Stanislav Hnělička - za bojové zásluhy na Středním východě ve 2. světové válce

Rok 2009

 • Doc. PhDr. Rudolf Anděl, CSc. - za celoživotní přínos v oblasti historie
 • Miloslav Bělonožník - za celoživotní přínos v oblasti sportu
 • František Peterka - za celoživotní přínos v oblasti divadla a filmu
 • Josef Václav Scheybal - in memoriam - za celoživotní přínos v oblasti umění a historie
 • Milan Uherek - za celoživotní přínos v oblasti hudby

Rok 2008

 • Ing. Zdeněk Patrman - in memoriam - za podíl na realizaci horského hotelu Ještěd
 • akad. arch. Otakar Binar - za podíl na realizaci horského hotelu Ještěd
 • akad. mal. Karel Wünsch - za podíl na realizaci horského hotelu Ještěd
 • Jaroslava Brychtová - za podíl na realizaci horského hotelu Ještěd
 • MUDr. Petr Čáp - za přínos v oblasti zdravotnictví
 • Vojtěch Ron - in memoriam - za celoživotní přínos v oblasti divadelnictví
 • akad. mal. Rudolf Novotný - in memoriam - za celoživotní přínos v oblasti kultury
 • Dobroslava Kricklová - za lidský přístup v oblasti pěstounské péče
 • Eduard Anděl - za celoživotní přínos v oblasti stavitelství
 • prof. Stanislav Libenský - za podíl na realizaci horského hotelu Ještěd

Rok 2007

 • Josef Rakoncaj - za přínos v oblasti horolezectví
 • prof. RNDr. Oldřich Jirsák, CSc. - za přínos v oblasti vědy a výzkumu
 • Věra Plívová Šimková - za přínos v oblasti filmů pro děti
 • Jan Křivánek - in memoriam - za celoživotní přínos v oblasti popularizace vážné hudby
 • Jiří Janáček - za přínos v oblasti literární vědy

Rok 2006

 • Petr Pálka - in memoriam - za celoživotní přínos v oblasti hudby
 • MUDr. Petr Suchomel, PhD. a celý neurochirurgický tým - za přínos v oblasti zdravotnictví
 • doc. Ing. arch. Karel Hubáček, Dr.h.c. - za celoživotní přínos v oblasti architektury