Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor kancelář hejtmana

Pocty hejtmana Libereckého kraje 2015

NOMINACE OSOBNOSTÍ NA POCTU HEJTMANA LIBERECKÉHO KRAJE

Vážení občané Libereckého kraje,

Pocta hejtmana Libereckého kraje je již tradičním oceněním, které hejtman LK uděluje vybraným osobnostem svou činností, zásluhami či životem významně spjatým s Libereckým krajem. Již od loňského roku máte jedinečnou možnost zasáhnout do nominace i Vy! Pokud je ve vašem okolí někdo, kdo si podle Vašeho názoru zaslouží být oceněn, zašlete nám svůj návrh.

Níže naleznete:
1) Formulář, který je k nominaci nutné vyplnit
2) Pravidla nominace
3) Informace o procesu výběru oceněných osobností
4) Seznam osobností, které byly v dřívějších letech oceněny


1) FORMULÁŘ

Formulář je k nominaci nutné vyplnit a podepsat.
Odevzdat formulář lze trojím způsobem:
a) zaslat poštou na adresu Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kancelář hejtmana, Ing. Alena Prokopová, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
b) osobně doručit formulář na tutéž adresu a odevzdat ho na podatelně Krajského úřadu LK v přízemí budovy
c) zaslat podepsaný scan nominačního formuláře na adresu podatelna@kraj-lbc.cz, popř. datovou schránkou - č. datové schránky: c5kbvkw
Nominace lze zasílat do úterý 30. června 2015.

Formulář je ke stažení ZDE: Formulář na nominace 

Poznámka: Nejasně vyplněné formuláře a formuláře bez údajů a podpisu navrhovatele budou vyřazeny z výběru!

 

2) PRAVIDLA NOMINACE

- Návrhy na udělení Pocty hejtmana Libereckého kraje mohou podávat občané, právnické osoby se sídlem na území Libereckého kraje
- Oceněné osoby musí být některým z níže uvedených způsobů spjaty s Libereckým krajem: na území kraje se narodily, žijí, s Libereckým krajem je spjato jejich působení, jejich život, dílo, činnost, nebo jejich jednání reprezentuje v určité oblasti Liberecký kraj a k jeho věhlasu a dobrému jménu.
- Poctu hejtmana lze udělit pouze fyzické osobě.
- Poctu hejtmana lze udělit za života i in memoriam.
- Nominace lze zasílat do úterý 30. června 2015.
- Kontaktní osoba: Ing. Alena Prokopová, oddělení tiskové a vnějších vztahů, odbor kancelář hejtmana, e-mail: alena.prokopova@kraj-lbc.cz, tel: +420 485 226 383.
 

3) PROCES VÝBĚRU OCENĚNÝCH OSOBNOSTÍ

Všechny správně podané nominace budou předloženy pracovní skupině složené ze zástupců zastupitelských klubů, tak ze zástupců organizací spjatých s Libereckým krajem. Pracovní skupina sestaví finální seznam osobností. Vybraným osobnostem bude ocenění ve formě dekretu Pocta hejtmana a mince Hejtmanský dukát předáno během slavnostního večera 29. října 2015.

4) SEZNAM DOPOSUD OCENĚNÝCH OSOBNOSTÍ

Rok 2014
- Jaroslav Bejvl - za celoživotní přínos v oblasti sklářství a medailérství
- Martin Chaloupka - za celoživotní přínos v oblasti zachování lidových tradic v regionu
- Vlasta Landová - za celoživotní přínos v oblasti rozvoje sportu a práce s mládeží
- MUDr. Richard Lukáš Ph.D.- za významný přínos v oblasti medicíny
- Otfried Preussler – in memoriam - za celoživotní přínos v oblasti literatury a kultury
- Vladimír Svoboda - za celoživotní přínos v oblasti rozvoje obce a regionu

Rok 2013

- Ing. Dalibor Dědek - za významný přínos v oblasti průmyslu a podpory veřejných projektů
- MUDr. Aleš Fürst – in memoriam - za celoživotní přínos v oblasti medicíny
- Aleš Jaluška - za celoživotní přínos v oblasti charitativní činnosti, pomoci znevýhodněným      a handicapovaným
- prof. Ing. Zdeněk Kovář, CSc. - za celoživotní přínos v oblasti vysokého školství
- PhDr. František Vydra - za celoživotní přínos v oblasti kulturního dědictví
- Siegfried Weiss - za celoživotní přínos v popularizaci přírodních krás Libereckého kraje

 Rok 2012
- kpt. Michal KOŠČ – in memoriam za hrdinské činy a chrabrost ve službách 1. československého armádního sboru
- Ing. Luboš NOVÁK, CSc. za významný přínos v oblasti vědy a výzkumu
- Ing. Vladimír PÁRAL za celoživotní přínos v oblasti literatury
- prof. Dr. Jan PATOČKA DrSc., dr. h. c. – in memoriam za celoživotní přínos v oblasti filosofie a lidských práv
- RNDr. Ivan ŠOLC, CSc. za celoživotní přínos v oblasti fyziky, matematiky a astronomie
- Bohumil ŽLOUTEK za celoživotní přínos v oblasti kulturního dědictví

Rok 2011
- MUDr. Václav Cihlář – lékař, který stál u zrodu dětské chirurgie v liberecké nemocnici
- Miloslav Dvorský - dělník, švec, cihlář
- Václav Helšus - český herec a dramatik
- Vladimír Komárek - in memoriam - český malíř, grafik, ilustrátor a pedagog
- RNDr. Miloslav Nevrlý - zoolog, publicista, spisovatel, cestovatel, turista a skaut
- PhDr. Jan Šolc - filosof a dlouholetý pedagog

Rok 2010
- doc. PhDr. Ing. Miloš Raban - římskokatolický kněz, teolog, filosof
- Th.D. Luděk Vele - sólista opery Národního divadla v Praze
- PhDr. Tomáš Edel – in memoriam – historik, ředitel Podještědského muzea v Českém Dubu
- Ing. arch. Svatopluk Technik – in memoriam - architekt
- plk. PhDr. Otto Janoušek – sportovec, který se zasloužil o rozvoj armádního sportu
- Mgr. Věra Vohlídalová - osobnost aktivní v mnoha oborech, např. v knihovnictví či v rámci česko německé spolupráce, nominována na Nobelovu cenu míru
- plk. Stanislav Hnělička – člen Československé obce legionářské, válečný hrdina, držitel Řádu Bílého lva
 

Rok 2009
- Doc. PhDr. Rudolf Anděl, CSc. za celoživotní přínos v oblasti historie
- Miloslav Bělonožník, za celoživotní přínos v oblasti sportu
- František Peterka, za celoživotní přínos v oblasti divadla a filmu
- Josef Václav Schejbal (in memoriam), za celoživotní přínos v oblasti umění a historie
- Milan Uherek, za celoživotní přínos v oblasti hudby

Rok 2008
- Ing. Zdeněk Patrman – in memoriam – architekt podílející se na stavbě Ještědu a jeho interiérů
- akad. arch. Otakar Binar – architekt podílející se na stavbě Ještědu a jeho interiérů
- akad. mal. Karel Wünsch - architekt podílející se na stavbě Ještědu a jeho interiérů
- Jaroslava Brychtová - architektka podílející se na stavbě Ještědu a jeho interiérů
- MUDr. Petr Čáp - člen Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje za lidský přístup k pacientům
- Vojtěch Ron – in memoriam - významný liberecký herec
- akad. mal. Rudolf Novotný – in memoriam – akademický malíř
- Dobroslava Kricklová – pěstounka, za výchovu celé řady dětí v pěstounské péči
- Eduard Anděl - stavitel
- prof. Stanislav Libenský - architekt podílející se na stavbě Ještědu a jeho interiérů

Rok 2007
- Josef Rakoncaj - horolezec
- Prof. RNDr. Oldřich Jirsák, CSc. - prorektor Technické univerzity v Liberci
- Věra Plívová Šimková - režisérka a scénáristka dětských filmů
- Jan Křivánek – in memoriam - opora českolipského Kruhu přátel hudby
- Jiří Janáček - kritik a publicista

Rok 2006
- Petr Pálka – in memoriam
- MUDr. Petr Suchomel, PhD. - oceněn s jeho týmem neurochirurgů za světově unikátní operaci páteře
- Doc. Ing. arch. Karel Hubáček, Dr.h.c. za významné dílo – podoba horského hotelu Ještěd