Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

NOMINACE OSOBNOSTÍ NA ZÁSLUŽNOU MEDAILI IZS (Integrovaný záchranný systém)

NOMINACE OSOBNOSTÍ NA ZÁSLUŽNOU MEDAILI IZS (Integrovaný záchranný systém)

NOMINACE NA MEDAILI INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU

 

Vážení občané Libereckého kraje,

Medaile Integrovaného záchranného systému se uděluje jako ocenění významné práce při přípravě na mimořádné události na záchranné a likvidační práce a pro ochranu obyvatelstva a za jejich realizaci, při zajišťování a zlepšování podmínek Integrovaného záchranného systému Libereckého kraje, za dlouhodobé a vynikající působení v těchto oblastech při příležitostech životních nebo pracovních jubileí. Nebo za mimořádně záslužný nebo hrdinský čin, za záchranu života nebo velkých materiálních, kulturních a jiných hodnot.
Medaile se uděluje ve dvou stupních a to zlatá - I. stupeň a stříbrná – II. stupeň.

Níže naleznete:

1) Formulář, který je k nominaci nutné vyplnit
2) Pravidla nominace – Statut Záslužné medaile IZS
3) Informace o procesu výběru oceněných


1) FORMULÁŘ

Formulář je k nominaci nutné vyplnit a podepsat.
Odevzdat formulář lze dvojím způsobem:
a) zaslat na adresu Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kancelář hejtmana, Miloslav Starý, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
b) osobně doručit formulář na tutéž adresu a odevzdat ho na podatelně Krajského úřadu LK v přízemí budovy.
Nominace lze zasílat do 30. června 2013.

Formulář je ke stažení ZDE

Poznámka: Nejasně vyplněné formuláře a formuláře bez údajů a podpisu navrhovatele budou vyřazeny z výběru!

 

2) PRAVIDLA NOMINACE

- Statut Záslužné medaile IZS ke stažení ZDE (__).
- Nominace lze zasílat do 30. června 2013.
- Kontaktní osoba: Miloslav Starý, krizové oddělení, odbor kancelář hejtmana, e-mail: miloslav.stary@kraj-lbc.cz, tel: +420 485 226 205.

 

3) PROCES VÝBĚRU OCENĚNÝCH

Návrhy se předkládají tajemníkovi Bezpečnostní rady Libereckého kraje, který zabezpečí jejich projednání v Bezpečnostní radě Libereckého kraje a návrhy s doporučením předloží hejtmanovi Libereckého kraje, který rozhodne o udělení medailí.